Od  30. 03. 2022 jsou návštěvy v našem domově umožněny všem osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

Děkujeme za pochopení.