Naše služby

Domov se zvláštním režimem byl založen v roce 2019 jako zcela nové zařízení z důvodu dlouhodobě nedostačující kapacity určené této cílové skupině. Své služby poskytuje v objektu bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Jedná se o třípodlažní budovu, která je v současné chvíli kompletně zrekonstruována. V rámci oprav došlo k celkové výměně elektroinstalace, inženýrských a vodovodních sítí. Byly provedeny opravy všech obytných místností a společných prostor, včetně výměny podlahových krytin. V roce 2015 bylo provedeno zateplení budovy, výměna střešní krytiny, oken a ústředního topení. Přestože se jedná o stavbu z roku 1930, je velmi prakticky a nadčasově řešena. Prostory, které nabízí, jsou vzdušné, prosvětlené a velmi prostorné. Každé podlaží má dvě venkovní terasy. Svojí polohou a technickým řešením má budova obrovský potenciál. Díky tomu lze uživatelům zajistit maximální komfort a servis. Ať už hovoříme o odborných zdravotnických službách poskytované Nemocnicí Strakonice, tak například zajištěním stravování dle specifických potřeb uživatele. Přízemí nabízí řadu místností a společných prostor a to nejen pro zázemí personálu, ale především je lze v budoucnu využít pro nejrozmanitější aktivizační činnosti všech cílových skupin. Přestože se zmiňovaný objekt nachází v areálu nemocnice, ta je obklopena zelení, kde je plánována zahrada určená pro odpočinek a relaxaci. Významným aspektem je pak poloha domova, který se nachází v samotném centru města Strakonic. Od listopadu 2021 došlo s ohledem na potřebnost služby k rozšíření kapacity domova o nových 27 lůžek. Původní budovu s 28 lůžky nazýváme budovou A. Nově vzniklá lůžka jsou ve vedlejší budově, taktéž v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. (budova Dětského centra) ve II. nadzemním podlaží. Hovoříme o budově B.

Ubytovací část se nachází v prvním a ve druhém nadzemním podlaží budovy A. Tato jsou zcela oddělena z důvodu poskytování služeb dvěma rozličným cílovým skupinám. Ubytovací část budovy B se nachází pouze ve II. nadzemním podlaží.

Celková kapacita domova činí 79 lůžek. 

Poslání
Posláním domova je pečlivým výběrem poskytovaných služeb a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.
Cílem péče je zaměřit naši pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno.

.

Lidé s chronickým duševním onemocněním

Cílová skupina je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme nepřetržitě a je určena osobám ve věku od 27 let. Kapacita této cílové skupiny činí 55 lůžek.

Detaily

Sociálně vyloučení klienti

Cílová skupina je určena osobám v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme nepřetržitě a je určena osobám ve věku od 18 let. Kapacita této cílové skupiny činí 24 lůžek.

Detaily