Naše služby

Domov se zvláštním režimem byl založen v roce 2019 jako zcela nové zařízení z důvodu dlouhodobě nedostačující kapacity určené této cílové skupině. Své služby poskytuje ve třech budovách (budova A, budova B, budova C), které byly kompletně zrekonstruovány.

Budova A se nachází v objektu bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Jedná se o třípodlažní budovu, která je v současné chvíli kompletně zrekonstruována. V rámci oprav došlo k celkové výměně elektroinstalace, inženýrských a vodovodních sítí. Byly provedeny opravy všech obytných místností a společných prostor, včetně výměny podlahových krytin. V roce 2015 bylo provedeno zateplení budovy, výměna střešní krytiny, oken a ústředního topení. Přestože se jedná o stavbu z roku 1930, je velmi prakticky a nadčasově řešena. Prostory, které nabízí, jsou vzdušné, prosvětlené a velmi prostorné. Každé podlaží má dvě venkovní terasy. Svojí polohou a technickým řešením má budova obrovský potenciál. Ubytovací část se nachází v prvním a ve druhém nadzemním podlaží. Ta jsou zcela oddělena z důvodu poskytování služeb dvěma rozličným cílovým skupinám. Přízemí nabízí řadu místností a společných prostor a to nejen pro zázemí personálu, ale především je lze v budoucnu využít pro nejrozmanitější aktivizační činnosti všech cílových skupin.

V listopadu 2021 došlo s ohledem na potřebnost služby k rozšíření kapacity domova o další lůžka. Nově vzniklá lůžka jsou ve vedlejší budově, taktéž v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. (budova Dětského centra). Hovoříme o budově B. Ubytovací část se nachází ve II. nadzemním podlaží.
I přestože se zmiňované objekty nachází v areálu nemocnice, jsou obklopeny zelení, určenou pro odpočinek a relaxaci. Významným aspektem je pak poloha domova, který se nachází v samotném centru města Strakonic.

Od října 2023 Kotva při strakonické nemocnici, z.s. navýšila kapacitu o dalších 27 lůžek. Jedná se o budovu C s místem poskytování v nedalekém Vacově, který je od Strakonic vzdálen přibližně 30 km. Ubytovací část budovy C se nachází v I. a II. nadzemím podlaží.

Snažíme se uživatelům zajistit maximální komfort a servis. Ať už hovoříme o odborných službách našeho pracovního týmu nebo o zdravotnických službách poskytovaných Nemocnicí Strakonice, tak o zajištění stravování dle specifických potřeb uživatele.

Celková kapacita domova činí 106 lůžek.

Poslání
Posláním domova je pečlivým výběrem poskytovaných služeb a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.

Cílem péče je zaměřit naši pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno..

Lidé s chronickým duševním onemocněním

Cílová skupina je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme nepřetržitě a je určena osobám ve věku od 27 let. Kapacita této cílové skupiny činí 55 lůžek.

Detaily

Sociálně vyloučení klienti

Cílová skupina je určena osobám v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme nepřetržitě a je určena osobám ve věku od 18 let. Kapacita této cílové skupiny činí 51 lůžek.

Detaily