Jihočeský kraj

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
https://www.kraj-jihocesky.cz/

Město Jindřichův Hradec


Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Jindřichův Hradec.
https://www.jh.cz


Projekt Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 50 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – částečná úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, podpora sociální oblasti.
Doba realizace projektu: od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023

„Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec“

Projekt Domov se zvláštním režimem – senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 50 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – částečná úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Domov se zvláštním režimem – osoby s duševním onemocněním - demencí, podpora sociální oblasti.
Doba realizace projektu: od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023

„Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec“Město Strakonice

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Strakonice.
http://www.strakonice.eu/


Dotace pro Domov se zvláštním režimem, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 183 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu Domova se zvláštním režimem – osoby s duševním onemocněním - demencí, podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023

Dotace pro Domov se zvláštním režimem, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 108 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu Domova se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023Město Písek

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Písek.
https://www.mesto-pisek.cz/


Dotace pro Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 40 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu sociální služby domova se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023

Dotace pro Domov se zvláštním režimem – senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 50 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu sociální služby domova se zvláštním režimem – osoby s duševním onemocněním - demencí, podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023